มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin University เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดในโซนภาคตะวันออกประเทศอังกฤษ มีนักเรียนชาวอังกฤษ ยังมีนักเรียนจากยุโรปและจากทั่วโลกเดินทางมาเรียนระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งมหาวิทยาลัยสอนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ตั้งอยู่เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ เมืองแห่งมหาวิทยาลัยระดับโลก

คณะที่เลือกไปเรียนต่อปีสุดท้ายและจบปริญญาตรีได้มีดังนี้

Tourism and Hospitality Major

  • BA (Hons) Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)