Griffith University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ได้รับการรับรองและ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 44,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 10,000 คน โดยมาจากกว่า 124 ประเทศ มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในเมืองบริสเบนและ โกลด์โคส ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองและยอมรับในด้านมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยและตื่นตัว และเติบโตเร็วทีสุดมหาวิทยาลัยหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีค่าเล่าเรียนถูกอีกด้วย

Tourism and Hospitality Major

  • BA (Hons) International Tourism and Hotel Management (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระหว่างประเทศ)