สถาบัน IMI – International Management Institute สถาบันที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ติดอันดับ Top 5 ของโรงเรียนการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ และอยู่ในอันดับ 17 ของโรงเรียนการโรงแรมระดับโลก สำหรับหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตามการจัดอันดันของ QS World University Rankings by Subject 2017

Tourism and Hospitality Major

  • BA (Hons) International Hospitality Management (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ)