อันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยด้านการโรงแรม ในสวิตเซอร์แลนด์ (QS World University Rankings by Subject 2017)

Tourism and Hospitality Major

  • BA (Hons) International Tourism and Hotel Management (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระหว่างประเทศ)