เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำและเก่าแก่ของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่เมือง Birmingham ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1843 มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนในศาสตร์หลากหลายแขนงวิชา เช่น บริหารธุรกิจ , สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นผู้นำในด้านการค้นคว้าและวิจัย โดยได้รับการประเมินให้เป็นหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยที่มีผลงานยอดเยี่ยมในด้านการวิจัย (RAE 2009) เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยสำหรับการไปเรียนต่อในคณะบริหารธุรกิจ 1 ปีสุดท้าย สำหรับนักศึกษา KIP Finn

Business Majors

  • BA(Hons) Business administration (การบริหารธุรกิจ)