University of West London เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ Guardians’ University guide 2010 ยกให้ University of West London เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานการศึกษายอดเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของกรุงลอนดอน (number one modern university in London) โดยอยู่ในอันดับที่ 69 ซึ่งเป็นอันดับที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยสมัยใหม่แห่งอื่นๆในลอนดอน อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจบใหม่ได้รับการจ้างงานสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง โดย Time Higher Education 2008 และ หน่วยงาน Education Statistics Agency ในการจัดอันดับ Complete University Guide 2010 โดยหนังสือพิมพ์ Independent ให้ University of West London ไต่อันดับสูงขึ้นถึง 12 อันดับ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสถาบันที่ยกระดับคุณภาพได้รวดเร็วที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอน แต่ยังเป็นหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยที่พัฒนายกระดับมากที่สุดในอังกฤษ

Tourism and Hospitality Major

  • BA (Hons) Travel & Tourism (การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์)