มหาวิทยาลัย York St John University มี ชื่อเสียงด้านการสอน ในระดับประเทศ เปิดสอนมา มากกว่า 100 ปี มหาวิทยาลัย ยอร์ค เซนต์จอห์น เปิดรับนักศึกษาทั้งใน นักศึกษาจาก หลากหลายประเทศ ที่เลือกมาเรียนที่ York St. John University เนื่องจาก เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล มีชื่อเสียงด้านการสอน ตั้งอยู่ในเมือง ยอร์คซึ่ง ปลอดภัยและค่าครองชีพต่ำ

คณะที่เลือกไปเรียนต่อปีสุดท้ายและจบปริญญาตรีได้มีดังนี้

Business Majors

  • BA(Hons) Business Management (การบริหารธุรกิจ)

Tourism and Hospitality Major

  • BA(Hons) International Tourism & Hospitality Management (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมระหว่างประเทศ)