มหาวิทยาลัย The University of Northampton เป็นมหาวิทยาลัยด้าน value added อันดับ 1 ของประเทศ มีนักศึกษาต่างชาติมากถึงปีละ 1,000 คน จากมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหนึ่งด้านการสอนที่ทันสมัย

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา Finn เท่านั้น รับทุนการศึกษา 1,000 ถึง 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 50,000 – 100,000 บาท) ทันทีเมื่อเลือกไปเรียนปีสุดท้ายที่ The University of Northampton

The University of Northampton สาขาที่เลือกเรียนต่อได้มีดังนี้

Business Majors

  • BA (Hons) Business and Management(การบริหารธุรกิจ)
  • BA (Hons) Business Entrepreneurship(การสร้างเจ้าของธุรกิจ)
  •  BA (Hons) Events Management(การจัดการอีเว้นท์)
  •  BA (Hons) Human Resource Management(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
  •  BA (Hons) International Business Communication(การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ)
  •  BA (Hons) International Logistics & Trade Finance(การบริหารโลจิสติกและธุรกรรมการเงินระหว่าง ประเทศ)
  •  BA (Hons) Marketing Management(การบริหารการตลาด)
  • BA (Hons) International Commerce(การค้าระหว่างประเทศ)

Tourism and Hospitality Major

  • BA (Hons) International Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)