Middlesex Unviersity เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนมีนักศึกษาทั้งหมดประมาน 40,000 คน มี 2 แคมปัสหลักในลอนดอน ได้แก่ Hendon และ Archway

เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และ ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ การเรียน การสอน ที่ได้มาตรฐานสูง เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดให้อยู่อันดับที่ 2 จาก มหาวิทยาลัยทั่วสหราชอาณาจักร ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนดีเด่น มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายจำนวนมากกว่า 300 หลักสูตรปริญญาตรี

Tourism and Hospitality Major

  • BA (Hons) International Hospitality and Tourism Management (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)